Terms & Conditions

Υπηρεσία πρόσβασης στο ΚΑΠ

Οι υπηρεσίες περιορισμένης πρόσβασης στο ΚΑΠ που παρέχονται μέσω της First Cyprus Credit Bureau LTD (στο εξής «FCCB») διέπονται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτές έχουν εγκριθεί από την Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ) του ΚΑΠ.

Η FCCB διαθέτει και χειρίζεται ιστοσελίδα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fccb.com.cy (στο εξής η «Ιστοσελίδα»), μέσω της οποίας προσφέρεται στους αιτητές περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες του ΚΑΠ οι οποίες θα διαβιβάζονται σε καθημερινή βάση προς την FCCB από τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ (ΚΑΠ).

ΟΡΙΣΜΟΙ

«ΚΑΠ» είναι το Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών της Κεντρικής Τράπεζας

«FCCB» είναι η εταιρεία First Cyprus Credit Bureau LTD

«Κεντρική Τράπεζα» είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

«ΔΕ» είναι η Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΑΠ

«Αιτητής» είναι η εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο που αιτείται πρόσβαση στο σύστημα της FCCB και υπογράφει την παρούσα σύμβαση

«Χρήστης» είναι το πρόσωπο το οποίο λαμβάνει πρόσβαση στο σύστημα

Οι πιο κάτω όροι πιθανόν να τροποποιηθούν μετά από οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας. Σε περίπτωση τροποποίησης τους οι νέοι όροι θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Προϋποθέσεις πρόσβασης

Τηρουμένων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και χωρίς επηρεασμό των συμφωνηθέντων μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της FCCB η FCCB επιτρέπει πρόσβαση σε πληροφορίες του ΚΑΠ μέσω της Ιστοσελίδας της αποκλειστικά και μόνο για χρήση από πρόσωπα (χρήστες) τα οποία αξιολογούν το ενδεχόμενο σύναψης οικονομικών σχέσεων με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής επιταγών εκδομένων από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

1.1. Μετά την έγκριση από τη ΔΕ του ΚΑΠ για παροχή περιορισμένης πρόσβασης στο ΚΑΠ, ο αιτητής γίνεται χρήστης της υπηρεσίας και εφοδιάζεται από την FCCB για το σκοπό αυτό με κωδικούς πρόσβασης για κάθε ένα από τους χρήστες του. Ο αιτητής με το παρόν έγγραφο δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει τέτοιους κωδικούς σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο και αναλαμβάνει όπως η υποχρέωση αυτή τηρείται από όλους και κάθε ένα από τους χρήστες του που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του ΚΑΠ. Ο αιτητής αναλαμβάνει να ενημερώσει τη ΔΕ του ΚΑΠ μέσω της FCCB, κατά την διαδικασία εγγραφής, για τα πρόσωπα τα οποία θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του ΚΑΠ καθώς επίσης και αναφορικά με οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει μετέπειτα. Ο αιτητής συμφωνεί να αποζημιώσει την FCCB για οποιεσδήποτε ζημιές που μπορεί να προκύψουν σαν αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς των πληροφοριών που λαμβάνονται από την ΚΑΠ μέσω της υπηρεσίας που παρέχει.

1.2. Ο αιτητής θα έχει την δυνατότητα επιλογής για πρόσβαση στο σύστημα μέσω Διαδικτύου ή μέσω Application programming interface (API) ή και των δύο

1.3. Όλες οι αιτήσεις για παροχή περιορισμένης πρόσβασης στο ΚΑΠ, θα παραλαμβάνονται από την FCCB , και θα διαβιβάζονται στη ΔΕ του ΚΑΠ για εξέταση.

1.4. Όλες οι αιτήσεις θα τυγχάνουν αξιολόγησης και έγκρισης από την ΔΕ. Η Κεντρική Τράπεζα / ΔΕ έχει την διακριτική ευχέρεια να δώσει οδηγίες στην FCCB να διακόψει ή και τερματίσει τις υπηρεσίες της γενικά ή σε συγκεκριμένο χρήστη.

1.5. Ο αιτητής συμφωνεί ότι η περιορισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες του ΚΑΠ μέσω της υπηρεσίας της FCCB θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που ήθελε επιβάλει ή μεταβάλει η ΔΕ του ΚΑΠ.

2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεσμεύουν τον αιτητή από την ημερομηνία έγκρισης από τη ΔΕ του ΚΑΠ και αποστολής στο χρήστη από την FCCB των κωδικών πρόσβασης στην υπηρεσία αφού έχει προηγουμένως πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων μέσω του εικονιδίου που αναγράφει [ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ] τους όρους χρήσης της υπηρεσίας αυτής.

2.1. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων γίνεται μέσω τηλεομοιότυπου.

3. Κόστος πρόσβασης

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα αναζήτησης από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ΚΑΠ οι οποίες διαβιβάζονται σε καθημερινή βάση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στην FCCB υπό την προϋπόθεση καταβολής των τελών που ισχύουν κατά την διάρκεια της πρόσβασης.

Σε περίπτωση επιλογής για πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω API τα τέλη θα υπολογίζονται και θα τιμολογούνται βάση της μηνιαίας χρήσης.

Σε περίπτωση επιλογής πρόσβασης μέσω Διαδικτύου θα γίνεται προπληρωμή των μονάδων που θα επιλεγούν από τον αιτητή. Οι προπληρωτέες μονάδες θα ανανεώνονται με γραπτή έγκριση από εξουσιοδοτημένο άτομο του αιτητή.

Απόφαση για επανακαθορισμό των τελών λαμβάνεται. από τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και τα επανακαθορισμένα τέλη εφαρμόζονται από την ημερομηνία που καταγράφεται στην απόφαση αυτή

4. Αναζήτηση πληροφοριών από αιτητές

4.1 Η αναζήτηση πληροφοριών από τους χρήστες μέσω του συστήματος της FCCB, γίνεται με βάση συγκεκριμένα στοιχεία του εκδότη της επιταγής ή/καί του προσώπου με το οποίο ο χρήστης αξιολογεί το ενδεχόμενο σύναψης οικονομικών σχέσεων, και συγκεκριμένα:

(α) στην περίπτωση φυσικών προσώπων η αναζήτηση πληροφοριών γίνεται στη βάση αριθμού δελτίου ταυτότητας, ή σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν κατέχουν δελτίο ταυτότητας ή σε περίπτωση αλλοδαπών, στη βάση αριθμού διαβατηρίου σε συνδυασμό με τη χώρα έκδοσής του, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται πρίν από την έρευνα η συγκατάθεση των εν λόγω φυσικών προσώπων και μετά από ενημέρωσή τους από τους χρήστες της υπηρεσίας για τη χρήση των πιο πάνω προσωπικών δεδομένων τους για την αναζήτηση πληροφοριών στο ΚΑΠ,

(β) στην περίπτωση νομικών προσώπων η αναζήτηση πληροφοριών γίνεται στη βάση του αριθμού εγγραφής της εταιρείας στην Κύπρο.

4.2 Ο κάθε χρήστης της υπηρεσίας υποχρεούται να εξασφαλίσει τα αναγκαία στοιχεία για την διεκπεραίωση της έρευνας του όπως αναφέρεται στο 4.1 πιο πάνω, καθώς και τη συγκατάθεση του φυσικού προσώπου του οποίου τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για αναζήτηση στο σύστημα. Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να διατηρήσει αυτή τη συγκατάθεση και να είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτή τη συγκατάθεσή έχει ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. Επιπρόσθετα, ο Πελάτης οφείλει να παρέχει τη σχετική συγκατάθεση στην FCCB ή την Κεντρική Τράπεζα όποτε αυτή ζητηθεί.

4.3 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η ΔΕ του ΚΑΠ και η FCCB δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που δύναται. να προκύψει. σε περιπτώσεις καταχώρησης λανθασμένων στοιχείων στο ΚΑΠ.

4.4 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η ΔΕ του ΚΑΠ και η FCCB δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε δυσλειτουργιών στα συστήματα τους.

4.5 Διευκρινίζεται ότι η παροχή πληροφόρησης για μη καταχώρηση συγκεκριμένου προσώπου στο αρχείο Κ.Α.Π. δεν επιβεβαιώνει την πληρωμή ή μη συγκεκριμένης επιταγής στο δικαιούχο.

5. Τερματισμός

Η FCCB στα πλαίσια της συμφωνίας που έχει συνάψει με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προβαίνει σε άμεσο τερματισμό της παροχής υπηρεσιών που αφορούν το ΚΑΠ σε περίπτωση που λάβει σχετική ειδοποίηση από την ΔΕ του ΚΑΠ.

5.1 Αν ο χρήστης παραβιάσει τους όρους της παρούσας σύμβασης η FCCB δύναται άμεσα να τερματίσει την πρόσβαση χωρίς προειδοποίηση μετά την έγκριση της ΔΕ του ΚΑΠ.

6. Υποχρεώσεις χρήστη.

Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι η ΔΕ του ΚΑΠ / Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα δύναται να ενημερώνει τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για αναζήτηση πληροφόρησης για σκοπούς επιβεβαίωσης της λήψης της συγκατάθεσης τους όποτε κρίνει αυτό απαραίτητο.

6.1 Ο χρήστης, οι συνεργάτες ή εκπρόσωποι αυτού δεν δύνανται να αντιγράφουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν στο πλαίσιο της υπηρεσίας παροχής περιορισμένης πρόσβασης στις πληροφορίες του ΚΑΠ μέσω της FCCB, να τις συνδέσουν με οποιαδήποτε βάση δεδομένων ή άλλες πληροφορίες και να τις επεξεργαστούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

6.2 Ο χρήστης, οι συνεργάτες και/ή εκπρόσωποι αυτού υποχρεούνται να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα της πληροφόρησης που θα λαμβάνουν καθώς και για την εφαρμογή όλων των προνοιών της νομοθεσίας αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οποιασδήποτε άλλης νομικής διάταξης που πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

7. Ανωτέρα Βία.

Η FCCB θα έχει την πλήρη ευθύνη για την παροχή γρήγορης, εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης σε ενδιαφερόμενα πρόσωπα εκτός από περιπτώσεις κατά τις οποίες εμποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας ή και σε γεγονότα τα οποία βρίσκονται εκτός του ελέγχου της.

8. Αποκάλυψη πληροφοριών χρηστών

8.1 Τηρουμένων των προνοιών της Παραγράφου 6 πιο πάνω και 8.2 πιο κάτω, πληροφορίες που αφορούν τον χρήστη δεν θα αποκαλύπτονται από την FCCB, εκτός με την συγκατάθεση του ιδίου του χρήστη ή όπου υποχρεούται ή επιτρέπεται δια Νόμου ή δια του παρόντος εγγράφου.

8.2 Πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη στην Αίτηση Εγγραφής θα φυλάσσονται από την FCCB και με την συγκατάθεση του χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφήμισης προς τον χρήστη προϊόντων και υπηρεσιών από το Συγκρότημα της FCCB και, με την συγκατάθεση του ο χρήστης αποδέχεται τέτοια χρήση για τους σκοπούς οποιασδήποτε νομοθεσίας που μπορεί να ψηφιστεί αναφορικά με την Προστασία Δεδομένων (όπως αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί από καιρού εις καιρό) και άλλως πως.

9. Καμία Εκχώρηση

Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο σε τρίτο. Οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση είναι άκυρη και χωρίς νομική ισχύ.

10. Αν κάποιος από τους όρους και προϋποθέσεις έρχεται σε αντίφαση με όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της FCCB μετά την έγκριση της ΔΕ ΚΑΠ / Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου υπερισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που βρίσκονται στην ιστοσελίδα.


FCCB FIRST CYPRUS CREDIT BUREAU LTD

The First Cyprus Credit Bureau (FCCB) is the first credit reference agency in Cyprus and is a joint venture between the Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI) and Infocredit Group.

Contact Us

5A Hadjigeorgiou Philippou,
Acropoli, 2006, Nicosia, Cyprus
P.O. Box 28566-2080, Nicosia

Company Number: +357 22 023597
Company Fax: +357 22 458937