Πρόσβαση στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών της Κεντρικής Τράπεζας για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών

Η FCCB υπέγραψε συμφωνία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για παροχή πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας που καταβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα για αντιμετώπιση του προβλήματος που παρουσιάζεται στην αγορά με την έκδοση ακάλυπτων επιταγών.

 

Μέσω της υπηρεσίας αυτής θα μπορούν πλέον οι διάφορες επιχειρήσεις και πολίτες να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο των ακάλυπτων επιταγών αφού θα μπορούν να ελέγχουν ενδεχόμενη καταχώρηση στο ΚΑΠ κάποιου πελάτη, συνεργάτη ή προμηθευτή τους προτού αποδεχτούν επιταγή ως μέσο πληρωμής (καταχώρηση στο ΚΑΠ προϋποθέτει, ανάμεσα σε άλλα, έκδοση 3 ακάλυπτων επιταγών, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, ή έκδοση ακάλυπτης επιταγής ή επιταγών αξίας μεγαλύτερης των €2000). Η προσπάθεια αυτή θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να επιλέγουν σωστά τους πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές τους, αποφεύγοντας χρονοβόρες και πολυέξοδες διαδικασίες ανάκτησης χρεών.

Η FCCB παρέχει στο πελατολόγιο της εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο ΚΑΠ μέσω διαδικτύου μετά από μια απλή διαδικασία εγγραφής.

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από την FCCB από τις 6 Ιουλίου 2009.

Γιά διαδικτυακή εγγραφή στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) παρακαλώ  πατήστε εδώ  http://www.kapapplication.com/